×
bilde av vår barnehage
Vi har ledige plasser fra august 2022!

Velkommen til Monssveen Barnehage

Monssveen Barnehage er en privat barnehage med 4 avdelinger og plass til ca 80 barn fra 1 - 5 år. Barnehagen eies av foreldrene og er organisert som et samvirkeforetak.
Vi har livsmestring og helse som satsningsområde, med spesiell vekt på barns selvfølelse.
«Trygge barn tør – ulikhet er vår styrke» er Monssveen barnehages visjon. Vi ønsker at vår visjon skal være et retningsgivende fremtidsbilde som inspirerer, engasjerer og utfordrer oss til utvikling og til å se nye muligheter. Likeverd og respekt mellom mennesker er verdier vi ønsker å framheve gjennom visjonen vår, og visjonen skal ligge til grunn for de mål og planer som legges for Monssveen barnehages innhold. I barnehagen legges et viktig grunnlag for veien videre i livet. Det skal gis muligheter for læring og mestring gjennom opplevelser, aktivitet, og vennskap. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om barnehageplass.
NB! Monssveen barnehage har åpent hele sommeren!

Trygge barn tør - ulikhet er vår styrke!

Årshjul 2022

Pedagogisk innhold fra januar - desember 2022.Les mer

Åpningtider

06.45 - 16.45


Ta kontakt dersom du har behov for plass nå!

Adresse

Monssvevegen 8
2825 GJØVIK

Kontakt

Tlf: 61130980
Avdelinger

Smørbukk

9 barn

Mobil: 96625622

Epost: smorbukk@monssveenbarnehage.no

 • Anne Ida Gjeisar

  Anne Ida Gjeisar

  Pedagogisk leder

 • Elin Beate Braaten

  Elin Beate Braaten

  Pedagogisk leder

 • Marianne Haugen

  Marianne Haugen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Irene Svartbekk

  Irene Svartbekk

  Assistent

 • Kate Chaneth Bratvold Huse

  Kate Chaneth Bratvold Huse

  Assistent

Veslefrikk

9 barn

Mobil: 48290207

Epost: veslefrikk@monssveenbarnehage.no

Tyrihans

18 barn

Mobil: 48273180

Epost: tyrihans@monssveenbarnehage.no

 • Bjørn Andre Martinsen

  Bjørn Andre Martinsen

  Pedagogisk leder

 • Heidrun Nagell-Dahl

  Heidrun Nagell-Dahl

  Støttepedagog

 • Lene Tollefsrud

  Lene Tollefsrud

  Barne og ungdomsarbeider

 • Dina Zorn Nilsen

  Dina Zorn Nilsen

  Assistent

 • Magnus Sviund

  Magnus Sviund

  Praksisplass

Askeladden

18 barn

Mobil: 48263042

Epost: askeladden@monssveenbarnehage.no

 • Cathrin Korshavn Kummen

  Cathrin Korshavn Kummen

  Pedagogisk leder

 • Irene Vestlie

  Irene Vestlie

  Barne og ungdomsarbeider

 • Rahimi Gholamhossein

  Rahimi Gholamhossein

  Barne og ungdomsarbeider

 • Christian Torgersen

  Christian Torgersen

  Assistent

Administrasjon/stab

 • Berit Rydland

  Berit Rydland

  Daglig leder

 • Irene Andresen

  Irene Andresen

  Assisterende styrer

 • Bente Bjørgo

  Bente Bjørgo

  Kjøkkenassistent

 • Ketil Frengen

  Ketil Frengen

  Vaktmester

Andre ansatte

 • Elza Omelianskaya

  Elza Omelianskaya

  Assistent/vikar

 • Kjetil Solhaug

  Kjetil Solhaug

  Assistent/vikar

 • Marthe Hammarstrøm

  Marthe Hammarstrøm

  Assistent/vikar

 • Roger Overhalden

  Roger Overhalden

  Assistent/vikar