×
bilde av vår barnehage
Vi har ledige plasser fra august 2021!

Velkommen til Monssveen Barnehage

Monssveen Barnehage er en privat barnehage med 4 avdelinger og plass til ca 80 barn fra 1 - 5 år. Barnehagen eies av foreldrene og er organisert som et samvirkeforetak.
Vi har livsmestring og helse som satsningsområde, med spesiell vekt på barns selvfølelse.
«Trygge barn tør – ulikhet er vår styrke» er Monssveen barnehages visjon. Vi ønsker at vår visjon skal være et retningsgivende fremtidsbilde som inspirerer, engasjerer og utfordrer oss til utvikling og til å se nye muligheter. Likeverd og respekt mellom mennesker er verdier vi ønsker å framheve gjennom visjonen vår, og visjonen skal ligge til grunn for de mål og planer som legges for Monssveen barnehages innhold. I barnehagen legges et viktig grunnlag for veien videre i livet. Det skal gis muligheter for læring og mestring gjennom opplevelser, aktivitet, og vennskap. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om barnehageplass.
NB! Monssveen barnehage har åpent hele sommeren!

Trygge barn tør - ulikhet er vår styrke!

Årsplan

Vår årsplan er tilgjengelig i menyen til høyre.  Se også årshjulet vårt og handlingsplanen mot mobbing. Les mer

Åpningtider

07.00 - 16.30


Ny åpningstid fra 15.08 er 06.45 – 16.45

Adresse

Monssvevegen 8
2825 GJØVIK

Kontakt

Tlf: 61130980
Avdelinger

Smørbukk

9 barn

Mobil: 96625622

Epost: smorbukk.monssveen@gmail.com

 • Anne Ida Gjeisar

  Anne Ida Gjeisar

  Pedagogisk leder

 • Marianne Haugen

  Marianne Haugen

  Barne og ungdomsarbeider

 • Rahimi Gholamhossein

  Rahimi Gholamhossein

  Barne og ungdomsarbeider

 • Dina Zorn Nilsen

  Dina Zorn Nilsen

  Assistent

Veslefrikk

14 barn

Mobil: 48290207

Epost: veslefrikk.monssveen@gmail.com

 • Ketil Trogstad Owren

  Ketil Trogstad Owren

  Pedagogisk leder

 • Silje Solberg

  Silje Solberg

  Pedagogisk leder

 • Irene Svartbekk

  Irene Svartbekk

  Assistent

 • Michael Snell

  Michael Snell

  Assistent

Tyrihans

18 barn

Mobil: 48273180

Epost: tyrihans.monssveen@gmail.com

 • Bjørn Andre Martinsen

  Bjørn Andre Martinsen

  Pedagogisk leder

 • Irene Vestlie

  Irene Vestlie

  Barne og ungdomsarbeider

 • Lene Tollefsrud

  Lene Tollefsrud

  Barne og ungdomsarbeider

 • Ragnhild Thune

  Ragnhild Thune

  Assistent

Askeladden

23 barn

Mobil: 48263042

Epost: askeladden@monssveenbarnehage.no

 • Cathrin Korshavn Kummen

  Cathrin Korshavn Kummen

  Pedagogisk leder

 • Elin Beate Braaten

  Elin Beate Braaten

  Pedagogisk leder

 • Heidrun Nagell-Dahl

  Heidrun Nagell-Dahl

  Støttepedagog

 • Miriam Haugen

  Miriam Haugen

  Støttepedagog

 • Christian Torgersen

  Christian Torgersen

  Assistent

 • Kasia Snazyk

  Kasia Snazyk

  Assistent

 • Kate Chaneth Bratvold Huse

  Kate Chaneth Bratvold Huse

  Assistent

Administrasjon/stab

0 barn

 • Berit Rydland

  Berit Rydland

  Daglig leder

 • Irene Andresen

  Irene Andresen

  Assisterende styrer

 • Bente Bjørgo

  Bente Bjørgo

  Kjøkkenassistent

 • Ketil Frengen

  Ketil Frengen

  Vaktmester

Andre ansatte

 • Hanne Husby Johnsen

  Hanne Husby Johnsen

  Barnehagelærer/vikar

 • Anette Ruud Haugen

  Anette Ruud Haugen

  Assistent/vikar

 • Edvard Valvatne Kveseth

  Edvard Valvatne Kveseth

  Assistent/vikar

 • Kalle Rode

  Kalle Rode

  Assistent/vikar

 • Kjetil Solhaug

  Kjetil Solhaug

  Assistent/vikar